Praktisch miniwoordenboek Nederlands – Pools

Tijdens de zomer zijn we natuurlijk heel actief, maar dat houdt helaas ook in dat we vaker met allerlei ongelukken, ongevallen en andere situaties te maken hebben waarbij dringende hulp geboden dient te worden. Daarom presenteren we in deze zomerse editie een praktisch miniwoordenboek die erg handig kan zijn bij zulke urgente situaties:

Hulp– Pomoc - Pomots

Ik heb hulp nodig  - Potrzebuję pomocy– Potsheboejew pomotsi

Ik voel me slecht- Źle się czuję –Shlje sjew tshoejew

Is er een dokter in de buurt?-  Czy jest w pobliżu lekarz?  - Tshi yest v poblieshoe lekash?

Ik heb een arts nodig- Potrzebuję lekarza– Potsheboejew lekasha

Kunt u een ambulance bellen?- Proszę zadzwonić po pogotowie – Proshew zadsvonietjs po poghotovje

Kunt u 112 bellen? - Proszę zadzwonić pod numer alarmowy 112 – Proshew zadsvonietjs pod noemer alarmovi yeden, yeden dva

Ziekenhuis- Szpital– Shpietal

Waar is het dichtstbijzijnde ziekenhuis? - Gdzie jest najblizszy szpital? -  Ghdshje yest najblizshi shpietal?

Ik wil graag naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan - Chciałbym się dostać do najbliższego szpitala – Khtsjavbim sjew dostatsj do najbliezshjegho shpietala

Politieagent - Policjant – Polietsjant

Waarschuw de politie! - Proszę wezwać policję!  - Proshew wesvatsj polietjew!

Mijn documenten zijn gestolen- Skradziono mi dokumenty – Skradshjono mie dokoementi

Waar is het dichtstbijzijnde politiebureau? - Gdzie jest najblizszy posterunek policji? - Ghdshje yest najbliezshi posteroenek polietsji?                                                                                                                                                 

Ik wil graag naar het dichtstbijzijnde politiebureau gaan – Chciałbym się dostać do najbliższego posterunku policji- Khtsjavbim  sjew dostatsj do najbliezshjegho posteroenkoe polietsji

Brand! - Pali sie! / Pożar! – Palie sjew!/Poshar!

Bel de brandweer - Zadzwoń po straż pożarną– Zadsvonj po strash posharnow

Mijn auto is stuk - Zepsuło mi się auto– Zepsoewlo mie sjew auto

Waar is het dichtstbijzijnde autogarage? - Gdzie jest najbliższy mechanik samochodowy?Ghdsje yest najblizshi mechaniek  samochodovi?

Pinautomaat - Bankomat – Bankomaat

Waar kan ik een pinautomaat vinden? - Gdzie mogę znaleźć bankomat – Gdshje moghew znaljestsj bankomaat?

Kunt u de naam van de straat herhalen? – Czy może pan powtórzyć nazwę ulicy?– Tshi moshe pan povtoeshitsh nasvew oelietsi?

Schrijf dat op, alsjeblieft  - Proszę to zapisać – Proshew to zapiesatsj

Kan ik u helpen? – Czy mogę jakoś pomóc? – Tshi moghew jakoshj pomoets?

Dank u wel voor uw hulp – Bardzo dziękuję za pomoc – Bardsho dsjewkoejew za pomots

Verderop in het blad ook de Poolstalige folder over veilig zwemmen die opgesteld is door Reddingsbrigade Nederland: https://www.reddingsbrigade.nl/

facebook