Nederlands ouderdomspensioen voor migranten

In Nederland krijgen veel mensen die met pensioen gaan drie soorten ouderdompensioen:

A.     het wettelijke ouderdomspensioen voor iedereen (AOW)

B.     het bedrijfspensioen via de werkgever

C.    de eventueel extra afgesloten particuliere pensioenverzekering.

Wat is de AOW

In Nederland krijgen mensen die de AOW-leeftijd bereiken  een basispensioen van de Nederlandse overheid: de AOW.

Ook mensen buiten Nederland die een periode in Nederland  gewoond of gewerkt hebben kunnen een AOW-pensioen krijgen.

Het pensioen van de Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen  van de Nederlandse overheid. Deze regeling geldt voor alle inwoners in  Nederland. Maar ook voor mensen buiten Nederland. Heeft u ooit gewoond  of gewerkt in Nederland? Misschien kunt u dan een gedeeltelijk AOW-pensioen krijgen.

 

Voor wie is de AOW

 

De AOW is bedoeld voor iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond.  Of u wel of niet gewerkt heeft of premie heeft betaald maakt niet uit, en ook niet welke nationaliteit u heeft. De periode waarin u woonde in Nederland geeft recht op een gedeeltelijk

AOW-pensioen.  Woonde u niet in Nederland maar werkte u wel in Nederland en heeft u toen loonbelasting betaald?

Ook voor die periode kunt u een AOW-pensioen krijgen.

Kenmerken van de AOW

De AOW verschilt van ouderdomspensioenregelingen in andere landen. Het is goed om met het volgende rekening te houden:

De AOW is een verzekering; ieder verzekerd jaar geeft recht op 2% pensioen. Dit geldt voor iedereen, ongeacht het beroep of soort arbeid dat is verricht. Een huisvrouw krijgt dus net zo goed AOW als iemand die altijd betaald werk heeft verricht.

Het is niet mogelijk om voor uw AOW-leeftijd een AOW-pensioen te krijgen.

Heeft u maar korte tijd in Nederland gewoond en daardoor maar weinig AOW opgebouwd? U kunt de periode van AOW-verzekering in Nederland niet in één keer laten afkopen met een geldsom. Wel kunt u uw AOW‑pensioen, als dit een laag bedrag is, niet maandelijks maar per kwartaal of per jaar laten uitbetalen. Zo bespaart u misschien op bankkosten.

Werkt u door als u een AOW-pensioen heeft? Of ontvangt u nog andere pensioenen of uitkeringen uit Nederland of uit het land waar u woont? Deze inkomsten hebben geen gevolg voor uw AOW-pensioen.

Heeft u een partner die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt? Dan kunt u een partnertoeslag krijgen als u 65 jaar wordt vóór 1 januari 2015. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat uw partner verzekerd was voor de AOW, en van de eigen inkomsten van uw partner. Maar ook van het land waar u woont. Voor het ontvangen van een toeslag moet u namelijk wonen in een land waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over controle op uitkeringen. Meer informatie is te vinden op: www.svb.nl/aow

Wanneer krijgt u AOW

U krijgt AOW als u de AOW-leeftijd bereikt en verzekerd bent geweest voor  de AOW.

Verzekerd bent u als u:

-       in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond, of

-      niet in Nederland heeft gewoond maar wel in Nederland heeft gewerkt enloonbelasting heeft betaald, of

-       premie heeft betaald voor een vrijwillige AOW-verzekering.

Voor elk verzekerd jaar krijgt u 2%. Bent u altijd verzekerd geweest? Dan krijgt u 50 jaar x 2% = 100% AOW-pensioen.

Woonde of werkte u niet  altijd in Nederland? Dan krijgt u een korting van 2% voor elk jaar dat u niet  verzekerd was.

Hoeveel is de AOW

De AOW-bedragen zijn afgeleid van het wettelijk minimumloon in Nederland.

Meestal veranderen de bedragen elk jaar op 1 januari en 1 juli.  Elke maand dat u AOW krijgt, bouwt u ook vakantiegeld op. Dit ontvangt u jaarlijks in mei. De maximale bedragen hieronder zijn globaal, om u een idee te geven van de

hoogte van het pensioen. Heeft u bijvoorbeeld 10 jaar AOW opgebouwd, dan  krijgt u 20% van het getoonde bedrag.

 

soort pensioen

bruto per maand

vakantie-uitkering

alleenstaandenpensioen

€ 1.034

€ 59

alleenstaandenpensioen met kind onder 18

€ 1.312

€ 73

pensioen voor gehuwden/samenwonenden

€ 710

€ 42

toeslag

€ 710

€ 42

 

AOW aanvragen

Woont u in een EU-land of verdragsland? Dan kunt u een AOW-pensioen  aanvragen via de sociale verzekeringsinstantie in het land waar u het laatst  verzekerd was. Die stuurt de aanvraag door naar de SVB. Vervolgens ontvangt u de beslissing van de SVB ook weer via de pensioeninstantie in uw eigen  land.

Geen pensioengegevens meer

Heeft u wel gewerkt maar geen gegevens meer over uw pensioenverzekering  in Nederland? De Burger Servicedesk kan u helpen om met behulp van de gegevens van uw vroegere werkgever het pensioenfonds te achterhalen. U kunt een e-mail sturen naar info@stichtingpensioenregister.nl of bellen naar  + 31 (0)20 751 2870.

facebook