Van de redactie

Een snel veranderende wereld dwingt ons allen om allerlei nieuwe ontwikkelingen en veranderingen door te voeren op weg naar succes. Dit geldt voor zowel grote bedrijven en organisaties als ook persoonlijk voor eenieder van ons. Ook wij hebben besloten om bij de tijd te blijven en stappen te ondernemen die een verdere ontwikkeling van dit blad zullen bevorderen. Dit doen we o.a. door middel van een uitbreiding van ons concept. Een uitbreiding waar velen van jullie al een langere tijd om vroegen: een eigen website onder de naam www.pracus.nl

De tweede grote stap die we hebben ondernomen naar aanleiding van een steeds groeiende lezerskring is de verruiming van de uitgave van het blad en wel naar 3000 exemplaren. Daarnaast zal de “pracus.nl” nog steeds als het enige kwartaalblad in beide talen landelijk en geheel gratis verkrijgbaar zijn.

Om onze ambities in het leven te roepen waren natuurlijk extra financiële middelen nodig die voor een uitbreiding zouden zorgen.

Daarvoor hebben wij een aantal grote spelers benaderd die nauw betrokken zijn bij het “wel en wee” van de vele duizenden Poolse migranten in Nederland: Lebara, E&A uitzendbureau (met dank voor de steun die wij tot op heden hebben mogen genieten), Soltysik Reisen en adviesbureau A+Z. Deze vier partijen mogen zich vanaf heden met trots de “vrienden van de Pracus” noemen!

Dankzij deze ontwikkelingen en grote veranderingen willen wij jullie graag in plaats van de 13e editie van de Pracus een eerste uitgave van pracus.nl in handen geven.

Wat kunnen jullie van ons nog meer verwachten?

1. Het motto “voor en door jullie” krijgt meer leven. Met deze eerste uitgave van pracus.nl geven we meteen ook meer ruimte aan onze lezers, die zelf deel kunnen nemen bij het tot stand komen van het blad. Dit doen we aan de hand van een geheel nieuwe rubriek waar onze lezers hun hobby in de schijnwerpers kunnen zetten.

2. In de loop van 2014 zullen wij ook een verkiezing van “de vriend van de Poolse gemeenschap in Nederland” organiseren. Hiermee willen wij Nederlandse instellingen, organisaties en/of persoonlijkheden in de schijnwerpers zetten die zijn opgekomen voor de belangen van Polen in Nederland of zich inzetten voor een goede band en vriendschap tussen onze landen en volken.

3. Natuurlijk zullen wij iedereen verder blijven informeren over allerlei belangrijke actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die voor de Poolse migrant in Nederland van belang zijn.Daarvoor zullen wij onze contacten met allerlei belangrijke organisaties verder intensiveren. Een stap in die richting werd eind 2013 gedaan dankzij het initiatief van de Poolse Ambassade in den Haag. De Poolse Ambassadeur dr. Jan Borkowski heeft toen een serie rondetafelgesprekken met Poolstalige media in Nederland geïnitieerd. De redactie van de Pracus had het genoegen om deel te nemen aan deze meeting waarbij verschillende mogelijkheden en doelstellingen van Poolse media in Nederland werden besproken.

Er zijn toen een aantal zaken genoemd welke wij met z’n allen willen bewerkstelligen:

– Een positieve bijdrage brengen bij de beeldvorming over Polen in Nederland.

– Mogelijkheden bieden om elkaars (Poolse en Nederlandse) cultuur en gewoontes te ontdekken en beter te begrijpen.

– De belangrijkste zaken naar voren te brengen aangaande rechten en plichten tijdens het verblijf in Nederland.

– Uiteindelijk om elkaar vooral te zien als burgers van een Europese Unie en niet alleen als Pool of Nederlander.

Meer informatie hierover is te vinden op de officiële website van de Poolse Ambassade In den Haag:

http://haga.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/spotkanie_ambasadora_borkowskiego_z_mediami_polonijnymi

Hier zullen we ons het komend jaar o.a. voor inzetten. Veel leesplezier!

 

Od redakcji

 

facebook