Over ons

Onze missie

”Pracus” is de Poolse benaming voor iemand die graag en hard werkt. De titel sluit daarmee goed aan op de werkethos van de meeste Poolse arbeidsmigranten in Nederland. Onze missie was (in de eerste instantie) het bieden van hulp aan onze landgenoten die in Nederland in een nieuwe leefomgeving terecht waren gekomen. Dat deden we vooral door middel van het verstrekken van informatie over belangrijke instanties, actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van wet-en regelgeving, als ook over allerlei evenementen. Ook brachten wij zaken naar voren aangaande rechten en plichten tijdens het verblijf in Nederland.

Om een nog grotere lezerskring te bereiken hebben we uiteindelijk ook een eigen website opgezet. Hier kunnen we met z'n allen van gedachte wisselen en iedereen de gelegenheid bieden om deel te nemen aan de opzet van dit nieuwe medium voor Polen in Nederland, maar ook voor onze Nederlandse vrienden.

Elk blad heeft het doel om het aantal lezers te laten stijgen, maar er zijn maar wenig uitgevers die de lezers ook ruimte geven om deel te nemen bij het tot stand komen ervan… Daarom ook ons motto: "Voor en door jullie"

Wat is de “Pracus”?

“Pracus.nl” is het kwartaalblad voor de Poolse arbeidsmigranten en hun Nederlandse collega’s en vrienden. Het blad verschijnt één keer per kwartaal en wordt geheel gratis verstrekt op grote woonlocaties, via de vele Poolse winkels en tijdens allerlei bijeenkomsten en evenementen die wij actief ondersteunen en promoten.  Hierdoor bieden wij allerlei mogelijkheiden om elkaars cultuur en gewoontes te ontdekken en beter te begrijpen.

"Pracus.nl" wordt graag gelezen door Polen in Nederland maar ook door vele Nederlanders die wij via onze partners weten te bereiken.

“Pracus.nl” is de enige full color uitgave in Nederland die sinds 2010 tweetalig (NL/PL) wordt uitgebracht.

Verspreiding: landelijk 

Verschijningsdata: 4 x per jaar (februari, mei, augustus, december) en digitaal op www.pracus.nl

Oplage: 3000

E-mail: redakcja@pracus.nl


facebook