Bestuurders, bestuurders... 2

In de 12e editie van de Pracus hebben we het o.a. gehad over veilig en verantwoord rijgedrag op de Nederlandse wegen.

Daarnaast hebben wij jullie ook op de hoogte gebracht van de verplichtingen aangaande het kortdurend verblijf en het ontvangen van een Nederlands Burgerservicenummer. Vandaag zullen we een thema aansnijden welk met beide eerdergenoemde zaken te maken heeft. Dit is het gebruik van voertuigen met een Pools kenteken bij een verblijf in Nederland dat langer dan vier maanden duurt. 

Na deze periode dient men zich in het GBA in te schrijven en zijn of haar voertuig in Nederland te registreren. Velen van ons laten dit na, schrijven zich niet in en blijven met een voertuig met Pools kenteken gebruik maken van de Nederlandse wegen...

De Nederlandse regering heeft besloten om dit probleem aan te pakken en heeft daarvoor per 1 januari 2014 een nieuwe wet in het leven geroepen, het zgn. woonplaatsvermoeden.

Dit wetsvermoeden houdt in dat de kentekenhouder wordt geacht zijn hoofdverblijf te hebben in Nederland als hij in Nederland is ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens. Het wetsvermoeden geldt ook als de kentekenhouder niet is ingeschreven in het GBA maar wel aangifte van verblijf en adres moet doen. Dit wetsvermoeden moet een einde maken aan de situatie dat een kentekenhouder geen Motor Rijtuigen Belasting (MRB) betaalt. Vanaf het moment dat de kentekenhouder zich inschrijft of had moeten inschrijven, is hij door het wetsvermoeden MRB verschuldigd. Deze zal met terugwerkende kracht worden ingevorderd...

Daarnaast kan de Belastingdienst ook een boete opleggen, welke maximaal €4920,- bedraagt.

Daarom worden sinds het begin van dit jaar voertuigen met een Pools kenteken steeds vaker van de weg gehaald en hierop gecontroleerd.

Denk dus goed na voordat je besluit om een langere tijd in Nederland te vertoeven en daarbij gebruik wilt maken van je Poolse auto!

facebook