Bestuurders, bestuurders...3

In de eerste editie van pracus.nl hebben we het gehad over auto’s met een Pools kenteken die gebruik maken van de Nederlandse wegen. In deze uitgave gaan we samen kijken hoe het nou precies zit met chauffeurs die eigenaar zijn van een Pools rijbewijs en deze in Nederland willen gebruiken.Als je in Nederland gaat wonen en je hebt een buitenlands rijbewijs, dan kun je nog een bepaalde periode gebruik maken van dit rijbewijs. Hoe lang is afhankelijk van het land waar dit rijbewijs is afgegeven. Ná het aflopen van deze periode moet je een Nederlands rijbewijs hebben. Ofwel door het buitenlandse rijbewijs om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs of door opnieuw rijexamen te doen. In dit artikel lees je meer over het gebruik van een Pools rijbewijs in Nederland.
 
Rijbewijs afgegeven in Polen voor 19 januari 2013
 
Als je een rijbewijs hebt dat voor 19 januari 2013 is afgegeven in Polen dan kun je hier normaal gesproken nog tot 10 jaar na afgifte van het buitenlandse rijbewijs in Nederland mee blijven rijden. Indien dit rijbewijs al ouder is dan 9 jaar, dan mag je in ieder geval nog twee jaar blijven rijden met dit rijbewijs (gerekend vanaf de datum van inschrijving in een Nederlandse gemeente). Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig moet zijn.  

Voorbeelden:
 
- Een Pools rijbewijs is afgegeven op 15-10-2012. De houder mag hier blijven rijden met zijn Poolse rijbewijs tot 15-10-2022, (10 jaar na afgiftedatum) tenzij de geldigheidsduur van het rijbewijs eerder verloopt. Als de geldigheidsduur van zijn rijbewijs echter verloopt voor 15-10-2022 dan moet hij het rijbewijs omwisselen voordat de geldigheidsduur van zijn rijbewijs is verlopen.

- Een Pools rijbewijs is afgegeven op 10-03-2010 en de datum van inschrijving in Nederland is 10-10-2019. Het rijbewijs is ouder dan 9 jaar. Op grond van de afgiftedatum van zijn rijbewijs zou hij hier eigenlijk mogen rijden tot 10-03-2020. Hij mag echter (vanaf datum woonachtig in Nederland) altijd nog 2 jaar gebruik maken van zijn rijbewijs, dus in dit geval tot  10-10-2021.

Rijbewijs afgegeven in Polen na 19 januari 2013
 
Indien je een rijbewijs hebt dat na 19 januari 2013 is afgegeven in Polen, dan kun je hier nog tot 15 jaar na afgifte mee blijven rijden. Ook hier op voorwaarde dat het rijbewijs nog geldig is.

Let op: personen die tijdelijk in Nederland verblijven en niet ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente hoeven hun rijbewijs niet om te wisselen!

Meer hierover is te vinden op de website van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer):

http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Rijden-met-een-buitenlands-rijbewijs.aspx

* Alle bovengenoemde regels gelden ook voor Nederlanders in Polen.

facebook