Praktisch miniwoordenboek Nederlands – Pools

Pasen Wielkanoc vjelkanots

Morgen is het Pasen Jutro jest Wielkanoc Joetro jest vjelkanots

Vrolijk Pasen! Radosnych Świąt Wielkanocnych! radosnig svjowt vjelkanotsnig

Aswoensdag Środa popielcowa (popielec) sjroda popjeltsova (popjelets)

As Popiół Popjoew

Hoofd met as bestrooien Posypywać głowę popiołem Posipivatsj ghwove popjowem

Palmzondag Niedziela palmowa njedsjela palmova

Paas palm Palma wielkanocna

Palma vjelkanotstna goede vrijdag Wielki Piątek vjelkie Piovtek

Eerste Paasdag Niedziela Wielkanocna njedsjela vjelkanotstna

Tweede Paasdag Poniedziałek wielkanocny Ponjedsjalek vjelkanotstni

Goede week Wielki tydzień vjelkie tidzjenj

Het christendom Chrześcijaństwo Khshestsiejanjstvo

Christen Chrześcijanin Khshestsiejanien

Jezus christus Jezus Chrystus Jezoes Khristoes

Kruis Krzyż Kshish

Kruisigen Ukrzyżowanie Oekshishovanje

Verrijzenis Zmartwychwstanie Zmartvichvstanje

Toespraak Paus Przemówienie papieża Pschemoevjenje papjesha

Viering Świętowanie svjewtowanje

Traditie Tradycja traditsja

Het behoud van tradities Zachowywanie tradycji Zakhovanje traditsji

Traditionele gerechten Tradycyjne potrawy traditsijne potrawi

Tijdens Pasen koken wij traditionele Poolse gerechten W czasie Wielkanocy gotujemy tradycyjne polskie potrawy W tshashje vjelkanotsnim ghotoejemi traditsijne potravi

Tafel dekken Nakrywać do stołu nakrivatsj do stowoe

Paasontbijt Śniadanie wielkanocne sjnjadanje vjelkanotsne

Paashaas Zajączek wielkanocny Zajovtshek vjelkanotsni

Kuiken Pisklę Piesklew

Kip Kurczę Koertshew

Lammetje Baranek Baranek

Paasei Pisanka Piesanka

Paaseieren versieren Ozdabianie pisanek Osdabjanje piesanek

Chocolade-eitjes Czekoladowe jajka tshekoladove jajka

Verrassingsei Jajko niespodzianka Jajko njespodsjanka

Chocoladehaas Czekoladowy zając tshekoladovi zajowts

Paaseieren zoeken Szukanie pisanek shoekanje piesanek

Paaseieren verstoppen Chowanie pisanek Khovanje piesanek

facebook