Praktisch miniwoordenboek Nederlands – Pools

Omdat het volop lente  is en velen van ons op zoek zijn naar een leuk uitstapje gaan we samen kijken naar een aantal woorden en begrippen die erg handig kunnen zijn gedurende het reizen (met het openbaar vervoer):

Rijden  - Jechać - Jehatsj

Waar wil je naartoe rijden?- Gdzie chcesz jechać? – Gdshje khtshesh jehatsj?

Wanneer wil je rijden?- Kiedy chcesz jechać? – Kjedi khtshesh jehatsj?

Ik wil naar Amsterdam rijden.- Chcę jechać do Amsterdamu. – Khtshew jehatsj do Amsterdamoe.

Ik wil morgenochtend naar Amsterdam rijden. -  Chcę jechać do Amsterdamu jutro rano. - Khtshew jehatsj do Amsterdamoe joetro rano.

Ik wil vanavond naar Amsterdam rijden.- Chcę jechać do Amsterdamu dzisiaj wieczorem. - Khtshew jehatsj do Amsterdamoe dsisjaj vjetshorem.

Ik wil vanavond om zeven uur naar Amsterdam rijden.- Chcę jechać do Amsterdamu dzisiaj o siódmej wieczorem.  – Khtshew jehatsj do Amsterdamoe dsisjaj o sjoedmej vjetshorem.

Ik wil vrijdagavond naar Amsterdam rijden.- Chcę jechać do Amsterdamu w piątek wieczorem. - Khtshew jehatsj do Amsterdamoe v pjowtek vjetshorem.

Waar kan ik een  ticket kopen?– Gdzie mogę kupić bilet? – Gdshje mogew koepitsj bielet?

Een retourticket- Bilet powrotny – Bielet povrotni

Een enkele ticket- Bilet w jedną stronę – Bielet v jednow stronew

Ik wil een enkele ticket naar Amsterdam kopen.- Chcę kupić bilet w jedną stronę do Amsterdamu. – Khtshew koepietsj bielet do Amsterdamoe v jednow stronew.

Een retourticket naar Amsterdam alsjeblieft.- Poproszę bilet do Amsterdamu i z powrotem. – Poproshew bielet do Amsterdamoe ie spovrotem.

Hoeveel betaal ik?- Ile płacę? – Iele pwacew?

Is er een ticket voor een kleinere prijs?- Czy jest jakiś bilet za mniejszą cenę? – Tshi jest jakiesj bielet za mnjejshow tsenew?

Ik zou een plaats bij het raam willen hebben.- Chciałbym mieć miejsce przy oknie. – Khtshjawbim mjetsj mjejstse pshi oknje.

Perron– Peron - Peron

Trein – Pociąg - Potsjowgh

Bus– Autobus - Autoboes

Waar is perron nummer een?- Gdzie jest peron numer jeden? – Gdshje jest peron noemer jeden?

Hoe laat vertrekt de bus?- O której godzinie  autobus odjeżdża? – O ktoerej autoboes odjeshdsha?

Schrijf dat op, alsjeblieft.-Proszę to zapisać. – Proshew to zapiesatsj.

Schrijf op hoe laat de trein vertrekt, alsjeblieft. - Proszę napisać, o ktorej godzinie pociąg odjeżdża. – Proshew napiesatsj o ktoerej godsienje potsjowgh odjeshdsha.

Kan ik het raam openen?- Czy mogę otworzyć okno? – Tshi moghew otvoshitsh okno?

Kan ik het raam sluiten?- Czy mogę zamknąć okno? – Tshi moghew zamknovtsj okno?

Ik zoek een toilet.- Szukam toalety. – Shoekam toaleti.

Een fijne reis toegewenst.- Zyczę udanej podróży. – Shitshew oedanej podroeshi.

facebook