72 jaar later...

In 2016 is alweer 72 jaar verstreken sinds de dagen dat Nederland na zware gevechtshandelingen werd bevrijd. Deelnemers aan deze strijd waren ook onze landgenoten: zowel Poolse leden van het Nederlandse Verzet, alsook soldaten van de 1e  Poolse Pantserdivisie en de 1e  Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade. Het optreden van de Poolse bevrijders is en blijft een herinnering en trots van onze gemeenschap. Helaas gaan jaren voorbij en tijd zorgt ervoor dat er steeds minder van hen onder ons zijn. Dit jaar heeft ons een zeer speciaal iemand verlaten: mevr. Majoor E. M. Cegielska, de laatste Commandante van de krijgsgevangene vrouwen uit het kamp Stalag VIC in Oberlangen, dat in Duitsland net over de Nederlandse grens lag.

In dat kamp werden vrouwen, leden van het ondergrondse „Binnenlandse Leger” die deel hadden genomen aan de Opstand van Warschau, vastgehouden. Hoe groot was de verbazing en het geluk van de gevangenen op de dag van de bevrijding van het kamp - op 12 april 1945 - toen bleek dat hun bevrijders landgenoten waren: soldaten van de 1e  Poolse Pantserdivisie onder bevel van Generaal Stanisław Maczek. Het feit dat deze beroemde legerleider en vele van zijn soldaten hun laatste rustplaats in Breda hebben gevonden was dan ook de voornaamste reden dat de „Meiden van Oberlangen” in april van dit jaar naar Nederland kwamen. We kunnen ons de woorden die de Commandante toen uitspraak nog goed herinneren: „We leggen vandaag -  misschien wel voor de laatste keer - bloemen en brengen hulde aan onze bevrijders en hun aanvoerder”. Haar woorden bleken profetisch.

Op twee oktober jl. kwam het treurige bericht: mevr.Majoor Eugenia Maria Cegielska is vandaag, om 16.00 uur vertrokken, om de „Eeuwige Erewacht” te betrekken...

Het is dan ook tijd om respect te tonen en onze hoofden te buigen voor hen die niet meer onder ons zijn, maar ook voor diegenen die kosten nog moeite hebben gespaard om ook in 2016 aanwezig te zijn tijdens de jaarlijks terugkomende herdenkingen: Eer en Hulde aan de Helden!

facebook