Quo vadis Polonia?

Op 5 september 2016 vond in het Poolse Senaat (het Hogerhuis van het Poolse parlement) de plechtige benoeming van de leden van de Adviesraad voor de Poolse Gemeenschappen in het Buitenland - bij de Maarschalk van de Senaat. Maarschalk Stanisław Karczewski overhandigde 16 Aktes van Benoeming aan vertegenwoordigers van de Poolse Gemeenschap, afkomstig uit alle streken en continenten van over de hele wereld en bedankte hen voor de acceptatie van zijn uitnodiging om deel te nemen aan de Raad. Hij verklaarde dat de Senaat samen met de Raad werk zal verrichten ten behoeve van de Poolse gemeenschap in het buitenland maar ook voor alle inwoners van Polen. Dit werk met een doel voor ogen: de vorming van een onverdeelde Poolse nationale gemeenschap.

Als vertegenwoordiger van de Poolse gemeenschap in Nederland is  Ewa Stasinowska - de  Voorzitter van de Club van Gazeta Polska in Amsterdam - gekozen.

De ceremonie werd bijgewoond door de Vicevoorzitters van de Senaat: Maria Koc en Bogdan Borusewicz. Onder de aanwezigen waren ook leden van de Commisie voor Migratie en Contacten met Polen in het Buitenland, waaronder de Voorzitter - Janina Sagatowska, evenals het hoofd van het Kabinet van de President van Polen - Minister Adam Kwiatkowski, onderminister van Buitenlandse Zaken - Jan Dziedziczak en de Voorzitter van de Parlementaire Commissie voor de Contacten met Polen in het Buitenland - Michał Dworczyk.

facebook